Wszystko gra – zajęcia teatralne

Plakaty teatralne

Prowadzący zajęcia: Pani mgr Edyta Kulda:

Teatr – sposób na życie i ekspresję, która wyzwala, uwalnia uczucia …
Odkąd pamiętam zawsze chciałam w swojej pracy stworzyć zespół, w którym mogłabym połączyć dwie dziedziny mojej pracy i zainteresowań: teatr i taniec, by móc podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami. Połączenie tych dwóch dziedzin daje możliwość stworzenia ciekawej i interesującej zarówno dla uczestnika jak i dla widza formy przekazu. Program jest tak skonstruowany, by rozwijać i pogłębiać zarówno umiejętności taneczne i teatralne jego uczestników. Program ma rozwijać i wspierać pasje i zainteresowania taneczne. Umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne wychowankom w życiu codziennym. Ma również uczyć aktywnego i odpowiedzialnego podchodzenia do tańca i teatru, a to ma się przenosić na inne sfery życia. Swoimi zajęciami, swoją postawą i sposobem prowadzenia zajęć chciałabym kształtować świadomych uczestników, twórców i odbiorców kultury i sztuki. Mam nadzieję, że Grupa Widowiskowa „Wszystko gra” będzie dla wychowanków wspaniałą teatralną i taneczną przygodą, która pozwoli im doskonalić się wewnętrznie i spojrzeć na siebie i świat w nowym świetle.

Zapisujcie się Kochani. Teatr – może mało doceniana forma estradowa, ale to fantastyczne połączenie wielu sztuk …

Aż tyle kompetencji można przypisać temu warsztatowi, dlatego nie czekajcie aż braknie miejsc:
– rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia
prozy, recytacji poezji,
– wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,
– wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,
– zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,
– rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na
scenie,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej,
– stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń
oddechowych,
– rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,
– wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich,
– kształtowanie umiejętności odreagowania stresów szkolnych i rodzinnych,
– przybliżenie dziecku pojęcia sztuki, ekspresji przez odwoływanie się do aktywności,
– rozwijanie zdolności i zaspokajanie potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych
form ekspresji, kształtowanie zmysłów,
– uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę,
taniec, śpiew, rysunek, ruch, recytację, mimikę, dramatyzację,
– pobudzanie psychicznego rozwoju dzieci, ich naturalnej aktywności przez zabawy i gry
dramatyczne,
– rozwijanie zdolności konstrukcyjnych poprzez modelowanie i konstruowanie lalek,
kukiełek, masek,
– rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu
scenografii i rekwizytów,
– kształtowanie podstawowych zasad i nawyków społecznego współżycia, stała praca
wychowawcza z uwzględnieniem odpowiednich zachowań względem rówieśników i
osób dorosłych