17 styczeń 1920 – rok powrotu miasta Kępna do Macierzy

Aktualnosci

100-lat Powrotu Kępna do Macierzy…
Piękna Inauguracja Roku Jubileuszowego za nami, wspaniały akt oddania i szacunku dla „Małej Ojczyzny” miał miejsce dzięki licznie zgromadzonej społeczności kępińskiej.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim delegacjom, pocztom sztandarowym, młodzieży wszystkich szkół, harcerzom, chórom… (szczególnie Chórowi Pani mgr Ewy Olek) za piękną postawę i zrozumienie dla ważkości tematu … Dziękujemy gorąco pracownikom magistratu kępińskiego, dyrektorom szkół, Komendantowi Hufca ZHP w Kępnie, Narratorowi prowadzącemu inscenizację… po prostu DZIĘKUJEMY!

Poniżej fotorelacji słów więcej o samym wydarzeniu i obchodach …

Rok Jubileuszowy 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy rozpoczęliśmy tą wyjątkową datą, bo właśnie 17 stycznia 1920 r. Stanisław Thiel, na czele 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich wkroczył do Kępna.
W tym wyjątkowym dniu społeczność kępińska została zaproszona do uczestnictwa w uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Radni kępińscy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania parkowi miejskiemu w Kępnie nazwy „Park Miejski imienia 100-lecia powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy”. Jak podkreślił w uzasadnieniu Pan Andrzej Stachowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej – nadanie nazwy jest inicjatywą mającą na celu upamiętnienie wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości Kępna. Nadanie proponowanej nazwy będzie doskonałą okazją, aby w należyty sposób uhonorować odwagę, bohaterstwo i patriotyzm mieszkańców.
Uroczysta Msza św. w intencji niepodległości Kępna miała niezwykły charakter. Liczebność delegacji, sztandarów i uczestników jest dowodem na ważkość tego wydarzenia. Wiele delegacji, organizacji, stowarzyszeń i instytucji wzięło udział w uroczystościach pod pomnikiem w hołdzie “Bohaterom walk o wolność i niepodległość” składając wiązanki kwiatów.
Po oficjalnej części uroczystości Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił zgromadzonych na Rynku do obejrzenia inscenizacji historycznej poświęconej jubileuszowym wydarzeniom.

O miasteczku spokojnym, wielokulturowym, prężnym była ta opowieść …
Jeszcze tylko przez chwilę dzieci radośnie biegają za piłką a kobiety przechadzają się po miasteczku … sielankowy nastrój burzy dochodzący z oddali groźny okrzyk: WOJNA !!! Rok 1914. Narrator – Pan Dominik Makosch – krok po kroku przedstawił historię tych 6 trudnych lat, zaś inscenizatorzy grup rekonstrukcyjnych oraz uczniowie naszych szkół (Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, Szkoły Podstawowej w Mikorzynie i Szkoły Podstawowej w Krążkowach) postarali się, by słowo mówione zostało poparte czynem. Podały strzały, zwożono rannych, sanitariuszki opatrywały żołnierzy, dbając najpierw, by ich schronić przed latającymi kulami… Inscenizację zakończono zwycięskim przemarszem żołnierzy, ludności cywilnej, harcerzy Hufca ZHP Kępno i zgromadzonej publiczności.

Kolejnym elementem uroczystości – zgodnym z nastrojem, który pojawił się wraz z okrzykami “Niech żyje Kępno” było Muzyczne Ognisko z pieśnią patriotyczną. Radość i uśmiech wywołane w ostatniej scenie wybrzmiały pieśniami: Pierwsza Brygada, Szara Piechota, O mój rozmarynie czy Przybyli Ułani… śpiewaliśmy wszyscy. Śpiew prowadziła Pani Ewa Olek – dyrygent chóru Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie i Chóru Powiatowego “Con Brio”. Sygnałem do rozpoczęcia śpiewów było uroczyste odpalenie Ogniska, którego dokonał Pan Piotr Psikus – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno. Strażnikiem Ognia był Komendant Hufca ZHP Kępno – Podharcmistrz Marcin Szajdak.

Byliście wspaniali, wszyscy👏bez wyjątku 💪👍

Publiée par Kępiński Ośrodek Kultury sur Vendredi 17 janvier 2020

Dziękujemy wszystkim, którzy tak bardzo zaangażowali się w organizację tej pięknej uroczystości. Podziękowanie wyrażamy w poniższym filmie, wymieniając uczestników naszych wydarzeń: