Kina Studyjne

Kino Sokolnia w Kępnie
należy do kin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych.

Celem Stowarzyszenia Kin Studyjnych  jest reprezentowanie interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi w Polsce poprzez określanie standardów rozpowszechniania filmów studyjnych, reprezentowanie potrzeb kin studyjnych przed władzami państwowymi
i samorządowymi, kształtowanie dobrych praktyk handlowych wobec uczestników rynku filmowego, ochrona interesów kin należących do Stowarzyszenia, współpraca z podobnymi organizacjami zagranicznymi, podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin, działanie na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o kinematografii artystycznej, a w konsekwencji podnoszenie poziomu profesjonalizmu branży kinowej.

Poznaj STOWARZYSZENIE KIN STUDYJNYCH