Modernizacja i cyfryzacja kina

Kępiński Ośrodek Kultury jest realizatorem projektu “Modernizacja Kina Sokolnia” oraz “Cyfryzacja Kina Sokolnia”, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kępiński Ośrodek Kultury pozyskał z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dwie dotacje na modernizację i cyfryzację kina „Sokolnia”.

Dotacja na cyfryzację opiewa na 149.256,00 zł i obejmuje m.in. zakup projektora kinowego 4K. Całkowita wartość zadania to 298.513 zł.

Natomiast na modernizację kina „Sokolnia” pozyskano kwotę 80.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania jest wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji oraz dostawa i montaż foteli kinowych. Całkowita wartość tego zadania to 328.677,30 zł.