Dokumenty

STATUT Kępińskiego Ośrodka Kultury

Dokumenty “do pobrania” – związane z realizacją form zajęciowych KOK. Zachęcamy do zapoznania się.

  • Zarządzenie – ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
  • Regulamin rekrutacji na zajęcia w KOK – DRUK
  • Deklaracja udziału w zajęciach dla dzieci i młodzieży – DRUK
  • Deklaracja udziału w zajęciach dla dorosłych – DRUK

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIA KOK 2020

Dokumenty regulujące działalność Kępińskiego Ośrodka Kultury w okresie pandemii: