Dokumenty

STATUT Kępińskiego Ośrodka Kultury

Dokumenty “DO POBRANIA”
dotyczące realizacji form zajęciowych KOK.
Zachęcamy do zapoznania się.

  • Regulamin opłat za uczestnictwo w zajęciach KOK – DRUK
  • Zasady uczestnictwa zajęciach KOK – DRUK
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach KOK –
    – (dokument, który należy dostarczyć do KOK)DRUK

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIA KOK 2020

Dokumenty regulujące działalność
Kępińskiego Ośrodka Kultury w okresie pandemii: