Kino za rogiem

W trakcie realizacji – Projekt WRPO 4.4.1
Informacje w dole strony 🙂

Kino za Rogiem (KzR) to nowa filozofia kina. To alternatywna propozycja zaspokajania potrzeb kulturalnych z jaką wychodzi Kępiński Ośrodek Kultury.

Kino za Rogiem mieści się w KOK przy ul. Broniewskiego 5.

Odwiedź nasze Kino również na naszym profilu na Facebooku

Seans na życzenie – możliwość rezerwacji Kina za Rogiem na dowolnie wybrany seans dla szkół, przedszkoli, grup zorganizowanych (min. 5 osób).

Dobór repertuaru seansu na życzenie, porady dot. KzR
Z-ca Dyrektora KOK – mgr Grzegorz Leks
Animator Kina za Rogiem
tel. 602 579 739

Rezerwacja terminu seansu na życzenie 
– sekretariat KOK –
tel. 62 78 27 128

Kępiński Ośrodek Kultury przystąpił jako partner do projektu pod nazwą “Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”, który to projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dofinansowania realizacji ze środków WRPO 4.4.1


1. Cele projektu

Celem głównym zgodnie z celami Osi priorytetowej 4: Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w małych gminach w Wielkopolsce poprzez modernizację i adaptację sal znajdujących się w obiektach kultury przeznaczonych na małe kino społecznościowe.
Cele szczegółowe:
• rozwój i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gmin: Chrzypsko Wielkie, Dąbie, Grodzisk Wielkopolski, Kępno, Kołaczkowo, Kostrzyn, Koźminek, Lądek, Łobżenica, Miedzichowo, Miłosław, Opalenica, Pobiedziska, Powidz, Rawicz, Rzgów, Siedlec, Skoki, Sompolno, Ślesin, Tuliszków, Wierzbinek, Witkowo, Wolsztyn, Żerków, Trzcianka, która umożliwi dostęp oferty kina światowego i polskiego,
• adaptacja i modernizacja pomieszczeń w wysokiej klasy sprzęt multimedialny jakości HD
• zastosowanie rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osób z niepełnosprawnościami
Tło i uzasadnienie
Na terenie gmin biorących udział w projekcie brakuje miejsca, w którym społeczność lokalna miałaby dostęp do sztuki filmowej. Koncepcja kina opiera się na promowaniu filmów, zaproponowanie alternatywy kulturalnej, która wykorzystując potencjał technologii cyfrowych pozwala na integrację małych grup towarzyskich, czy grona przyjaciół wokół dzieł polskiej i światowej sztuki filmowej, pozwala na zbliżenie szczególnie w małych miejscowościach artysty dużego formatu z widzem a widzowi stwarza warunki do obcowania z wielką sztuką w swojej miejscowości, ze swoimi rówieśnikami znajomymi i z najbliższą rodziną. Utworzenie profesjonalnej Sali kinowej będzie odpowiedzą na zgłaszane potrzeby społeczne w tym aspekcie. W ramach sal zaplanowane seanse filmowe i transmisje (m.in. z wydarzeń kulturalnych i sportowych). Realizacja projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” będzie także jednym z planowanych nowych działań kulturalnych, służących wzbogaceniu oferty na terenach oddalonych od centrum dużych aglomeracji. Utworzenie Kina Społecznościowego sprawi, że Gminy staną się miejscem bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów. W ramach sal zaplanowane seanse filmowe i transmisje (m.in. z wydarzeń kulturalnych i sportowych).


2. Planowane efekty.

Realizacja projektu przyniesie to korzyści społeczne oraz organizacyjne. Stworzona zostanie możliwość powstania kina społecznościowego – miejsca spotkań miłośników sztuki filmowej, osób, które potrafią i chcą zastanowić się nad głębszym sensem oglądanego filmu. Widzowie będą mogli utożsamić się z jednym konkretnym miejscem, w którym można będzie porozmawiać na temat kultury filmowej, obejrzeć filmy po tzw. rekonstrukcji cyfrowej z kanonu polskiej kinematografii, Kroniki Filmowe lub filmy dokumentalne.Nastąpi większa elastyczność i niezależność w przeprowadzaniu filmowych emisji na życzenie.


3.Wartość projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 819 653,27

4. Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania wynosi: 3 741 878,54