Kępińskie Pierzoki

IC ARCHIWUM WYDARZEŃ, Uncategorized

O projekcie…

Kępiński Ośrodek Kultury w okresie od maja do października 2021 r realizuje projekt kulturalny pod nazwa „Kępińskie Pierzoki”, na który otrzymał  dofinansowanie  z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2021”.
Projekt KĘPIŃSKIE PIERZOKI zakłada realizację zadań służących docelowo organizacji inscenizacji ludowej “darcia pierza”, która zostanie przedstawiona jako scenka rodzajowa – mini spektakl, w kinie Sokolnia w Kępnie. Tłem do inscenizacji jest prezentacja wierzeń ludowych, gwary wielkopolskiej, rzemiosła i tańca ludowego i potraw przygotowywanych dawniej w wiejskiej chacie. Przygotowanie prezentacji poprzedzają warsztaty tematyczne.
Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnych działań artystycznych, uwrażliwienie na tradycje regionu oraz kultywowanie miejscowych obrzędów ludowych. Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizowany projekt umożliwi udział w aktywnym odbiorze kultury, co z założenia przełoży się na  zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do tworzenia własnych działań. Międzypokoleniowa realizacja zadania stanie się dodatkowym wzmocnieniem więzi społeczno-emocjonalnych. Organizowane w regionie imprezy “ludowe” są coraz bardziej odległe od autentyzmu, na który się powołują, dlatego zamierzeniem projektu jest przywrócenie pamięci i przekazanie młodszym pokoleniom wiedzy na tematy ludowe, wiedzy o dawnym życiu wielkopolskiej wsi.
Program inscenizacji przygotowany jest w oparciu o wiedzę i umiejętności fachowców – regionalistów i etnografów, a do udziału w przedstawieniu zaproszone zostaną  zainteresowane środowiska (społeczność wsi zmotywowana przez aktywne członkinie Kół Gospodyń wiejskich).
 Projekt ma charakter integrujący, międzypokoleniowy.

Działania warsztatowe…

Spotkanie organizacyjne projektu KĘPIŃSKIE PIERZOKI odbyło się w Kępińskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu uczestniczyli:
– etnograf i reżyser / Małgorzata i Jerzy Kaszubowie
– Irena Kurzawa /KGW MIKORZYN
– Bożena Paprocka / KGW SZKLARKA MIELĘCKA
– Anna Jarczak / Klub Seniora
– Ewa Mikołajczyk / KGW HANULIN
– Paweł Wielgosz / Klub tańca “Retro”
– Dariusz Leśniarek i Grzegorz Leks / Kępiński Ośrodek Kultury
Były to również pierwsze warsztaty, w trakcie których przedstawiono główne założenia projektu “Kępińskie Pierzoki”. Miała miejsce prezentacja multimedialna filmu ze spektakli związanych z darciem pierza z festiwali folklorystycznych. Etnograf wprowadził w temat specyfiki obrzędu darcia pierza, zwrócił uwagę na najważniejsze i charakterystyczne rzeczy:
– przybliżenie projektu teatralnego od strony etnograficzno-teatralnej,
– specyfika scenariusza,
– niezbędne rekwizyty, stroje.
Wykazano że na podobne inscenizacje nie ma gotowych scenariuszy, ludzie nie uczą się ról na pamięć. Scenariusz tworzy się w trakcie prób z osobami, które mają wystąpić w spektaklu. Osoby występujące nie są zawodowymi aktorami, co stanowi walor dodatni inscenizacji oraz przyszłego scenariusza. Ustalono również, że głównym odbiorcą inscenizacji powarsztatowej będzie młodzież szkolna.

**** Kępińskie pierzoki ****

Rekwizyty

W dniu 26.06 miało miejsce spotkanie projektowe w Mikorzynie. Podczas spotkania ustalono i wybrano rekwizyty, które będą użyte w spektaklu “Kępińskie pierzoki” Rekwizyty ludowe okazały się idealne do stworzenia klimatu scenografii wiejskiej chałupy.

**** Kępińskie pierzoki ****

Warsztaty scenografii

W Całodziennym Klubie Seniora “Pod Żurawiem” odbyły się warsztaty scenograficzne, na których uczestnicy pod okiem instruktorów – etnografów przygotowywały rekwizyty, które posłużą do wystroju sceny podczas inscenizacji powarsztatowej.

**** Kępińskie pierzoki ****

Warsztaty wikliniarskie

w Klubie Seniora “pod Żurawiem” odbyły się warsztaty zanikającego rzemiosła – warsztaty wikliniarskie. Wikliniarstwo to umiejętność wykonywania różnych przedmiotów z wikliny, czyli krzewiastej odmiany wierzby. Oprócz wikliny w sztuce tej wykorzystuje się  również świeże witki brzozowe oraz gałęzie ze starych wierzb.Warsztaty obejmowały  prace związane z wyplotem wikliniarskim. Zajęcia warsztatowe podzielono na etapy:
– prezentacja prowadzących i wzajemne zapoznanie się uczestników,
– organizacja pracy i zaznajomienie się z materiałem,
– nauka wykorzystania witek (wiklinowych, brzozowych) w gospodarstwie domowym: wyplatanie koszyków, nauka wyplotu ogrodzeń i płotków przydomowych,
– własnoręczne wykonanie koszyka lub kosałki wiklinowej (uczestnicy otrzymują na własność wykonane przez siebie prace, jako pamiątkę z warsztatów).
W programie warsztatów poruszono tematy: surowce wikliniarskie, pozyskiwanie, obróbka, tradycje wikliniarskie na wsi polskiej. Samodzielne wykonanie dna. Osadzenie żeber. Oplot prosty, podwójny i warkocz. Zakończenie koszyczka warkoczem.

**** Kępińskie pierzoki ****

Warsztaty taneczne

W Kępińskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne. Entograf wraz z reżyserem teatralnym oraz instruktorem tańca wprowadzili młodzież w charakterystykę tematu tańców ludowych. Uczestnicy zajęć poznawali tańce ludowe takie jak Polka i Oberek a także historię i obrzędowość ludową.

**** Kępińskie pierzoki ****

Warsztaty gier i zabaw

W Hanulinie odbyły się warsztaty gier i zabaw wiejskich w ramach realizacji projektu “Kępiński Pierzok”. Uczestnicząca młodzież nauczyła się zanikających już i nieznanych gier z przeszłości, w które bawiły się dzieci wiejskie dawniej. Omawiane i ćwiczone w tym dniu gry to:
1. Zabawy w kole: różyczka i zajączek, ulijanka, niedźwiedź
2. Zabawy z kijami: buk, skowronek, turlany “pikier”, świnka, siała baba mak, rybacka sieć

**** Kępińskie pierzoki ****

Warsztaty garncarskie

W dniu 03.10.2021 w Szklarce Mielęckiej odbyły się warsztaty garncarskie na których starsi i młodsi uczestnicy uczyli się tworzyć naczynia z gliny. Poznawali umiejętność pracy na kole garncarskim, przyozdabianie wyrobów oraz sztukę wypalania, która kończy cały proces twórczy.

**** Kępińskie pierzoki ****

Próby…

Pierwsza próba czytana inscenizacji “Kępińskie Pierzoki” w siedzibie KGW Szklarka Mielęcka.

**** Kępińskie pierzoki ****

W dniu 22.09.2021 odbyła się w Szklarce Mielęckiej pierwsza próba generalna inscenizacji powarsztatowej “Kępińskie Pierzoki”.

**** Kępińskie pierzoki ****

Finał – Inscenizacja

11 października w Kinie Sokolnia odbył się finał projektu KĘPIŃSKIE PIERZOKI realizowanego przez KOK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Inscenizacja zwyczaju skubania pierza w brawurowym wykonaniu uczestników projektowych warsztatów aktorskich zebrała owacje na stojąco licznie zgromadzonej publiczności.
W holu kina na zgromadzonych czekała kolejna niespodzianka projektowa
– stoiska z potrawami regionalnymi przygotowanymi przez uczestników warsztatów kulinarnych i wystawa prac wykonanych podczas warsztatów rękodzieła.

Zapraszamy na materiał filmowy dokumentujący to finałowe wydarzenie: