WIECZORNICA NORWIDOWSKA

Aktualnosci, IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida:
„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

Kępińskie Koło Literatów, specjalnie z tej okazji przygotowało “WIECZORNICE NORWIDOWSKĄ”, podczas której poeci z KKL zaprezentują fragmenty twórczości Norwida