19-04-2023 r. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie określone w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego w związku z realizacją projektu pn. „”EKO-KOK, Naturalnie!”

Kępiński Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 19 kwietnia br. po rozpatrzeniu nadesłanych odpowiedzi na zapytanie na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego w związku z […]