Kontakt

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Broniewskiego 5, 63-600 KĘPNO

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

DYREKTOR:
Dariusz Leśniarek
E-mail: dyrektor@kok.kepno.pl

Z-CA DYREKTORA:
Grzegorz Leks
E-mail:
z-ca.dyrektora@kok.kepno.pl
kinosokolnia@gmail.com

SEKRETARIAT:
Sekretariat – tel.: (62) 78 27 128
Sekretariat – tel. 511 992 050
E-mail: sekretariat@kok.kepno.pl

SANTANDER BANK POLSKA o/Kępno nr
86-1090-1144-0000-0001-1112-2158

Nasze adresy mailowe ze wskazaniem ogólnym spraw, jakie prowadzimy:

dyrektor@kok.kepno.pl – zarządzanie instytucją kultury;
z-ca.dyrektora@kok.kepno.pl – zarządzanie KOK – sprawy Kina Sokolnia;
ksiegowosc@kok.kepno.pl – główny księgowy instytucji kultury;
sekretariat@kok.kepno.pl – sekretariat KOK, sprawy dot. wynajmów sal i słupów ogłoszeniowych, przyjmowanie pism, faktur i dokumentów przeznaczonych dla KOK, sprawy związane z organizacją imprez, nagłaśnianiem imprez, promocją KOK, współpracą z mediami, sprawy dotyczące organizacji zajęć KOK;

 
Sprawy, co do których trudno rozstrzygnąć ich docelowe załatwienie prosimy kierować na adres sekretariatu KOK.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY FORMULARZ, Z KTÓREGO BEZPOŚREDNIO MOŻNA DO NAS WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ MAILOWĄ: