Kontakt

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Broniewskiego 5, 63-600 KĘPNO

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

DYREKTOR:

E-mail: dyrektor@kok.kepno.pl

Z-CA DYREKTORA:
Grzegorz Leks
E-mail:
z-ca.dyrektora@kok.kepno.pl
kinosokolnia@gmail.com

SEKRETARIAT:
Sekretariat – tel.: (62) 78 27 128
Sekretariat – tel. 511 992 050
E-mail: sekretariat@kok.kepno.pl

SANTANDER BANK POLSKA o/Kępno nr
86-1090-1144-0000-0001-1112-2158

Nasze adresy mailowe ze wskazaniem ogólnym spraw, jakie prowadzimy:

dyrektor@kok.kepno.pl – zarządzanie instytucją kultury;
z-ca.dyrektora@kok.kepno.pl – zarządzanie KOK – sprawy Kina Sokolnia;
ksiegowosc@kok.kepno.pl – główny księgowy instytucji kultury;
seketariat@kok.kepno.pl – sekretariat KOK, sprawy dot. wynajmów, przyjmowanie pism, faktur i dokumentów przeznaczonych dla KOK;
animator@kok.kepno.pl  – sprawy związane z organizacją imprez, nagłaśnianiem imprez, promocją KOK, współpracą z mediami;
kadry@kok.kepno.pl – fakturowanie usług przez KOK, rozliczanie płatności za zajęcia KOK, zamówienia publiczne oraz sprawy kadrowe pracowników KOK;
instruktor@kok.kepno.pl – sprawy dotyczące organizacji zajęć KOK (na ul. Dworcowej), rozmieszczania plakatów (wynajem słupów), sprawy gospodarcze 

Sprawy, co do których trudno rozstrzygnąć ich docelowe załatwienie prosimy kierować na adres sekretariatu KOK.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY FORMULARZ, Z KTÓREGO BEZPOŚREDNIO MOŻNA DO NAS WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ MAILOWĄ: