Robotyka dla najmłodszych

Zajęcia z ROBOTYKI DLA NAJMŁODSZYCH
Przypominamy!
Pracujemy w dwóch grupach:
* GRUPA I – godz.: 17:30
* GRUPA II – godz.: 18:30

Szanowni Rodzice!
Przypominamy, że nadal jesteśmy objęci rygorami sanitarnymi. Dlatego prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad:
* na zajęcia wprowadzamy dziecko w maseczce;
* jeśli na sali zajęć jest już instruktor lub pracownik KOK zostawiamy dziecko i opuszczamy budynek;
* na odbiór dziecka czekamy w wyznaczonych miejscach;
* bezwzględnie nie podchodzimy do uczestników zajęć w czasie ich trwania;
* dzieci po zakończonych zajęciach przechodzą SAME do wyznaczonej strefy odbioru.

NOWA GRUPA UCZESTNIKÓW WCHODZI NA SALĘ DOPIERO PO OPUSZCZENIU JEJ PRZEZ GRUPĘ WCZEŚNIEJSZĄ I DOKONANIU DEZYNFEKCJI.


(pomiędzy zajęciami ok. 15 minut przerwy na dezynfekcję i wietrzenie sali)

Dokumenty dotyczące zapisu uczestnika na zajęcia
– DO ZAPOZNANIA i POBRANIA:

  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach KOK dla uczestnika nieletniego (dokument, który należy dostarczyć do KOK – DRUK
  • Zasady uczestnictwa w zajęciach KOK – DRUK
  • Regulamin opłat za uczestnictwo w zajęciach – DRUK