Dożynki Gminno – Parafialne w Rzetni – 2019 r.

Aktualnosci, IC Dożynki gminne

W Gminie Kępno 11 sierpnia 2019 r. odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki – Święto rolników ziemi kępińskiej. Pięknie ugościli mieszkańców całej gminy i parafii Rzetniacy na czele z Panią sołtys Moniką Urbaniak. Podziękowania należą się wszystkim, którzy włożyli trud w realizację tego rolniczego święta: wspaniałym paniom z KGW z terenu Gminy i Panu sołtysowi Janowi Blabusiowi – oni przygotowali poczęstunek dla gości, strażakom z jednostek OSP, przedstawicielom sołectw i wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w organizację Święta Plonów. Oni wszyscy sprawili, że ta impreza naprawdę była bardzo udana.
W korowodzie dożynkowym wzięli udział przedstawiciele sołectw: Pustkowie Kieerzeńskie, Rzetnia, Olszowa, Świba, Ostrówiec i Myjomic, Mikorzyn, Domanin, Przybyszów i Osiny. Jesteśmy wdzięczni za Wasze zaangażowanie.
Na deskach sceny prezentowały się rzecińskie dzieciaki w fantastycznie przygotowanym programie (wg scenariusza Pani Joasi Plewy) o miejscowej społeczności. Dzieci zachwyciły wszystkich, program był nie tylko przejawem rodzimego folkloru i miłości do “małej Ojczyzny”, był też pełen dobrego humoru – co zachwyciło gości. A gościli w solectwie i Posłowie, i Marszałkowie Województwa, i przedstawiciele resortów ministerialnych i wielu, wielu znamienitych działaczy i społeczników. Starostowie dożynek (Pani Anna Nasiadek i Pan Marek Kościelny) – zwyczajem staropolskim przekazali Panu Burmistrzowi – Piotrowi Psikusowi – Gospodarzowi Gminy – chleb z tegorocznego zboża, a z tym chlebem Pan Burmistrz “pomaszerował” do mieszkańców, częstując ich zgodnie ze złożoną obietnicą. Część dożynkową poprowadził – zgodnie z dawnym obyczajem Zespół Obrzędowy Doruchowianie, którym gratulujemy występu i z serca dziękujemy. Potem już tylko jadło się i piło i dobrze bawiło, bo przygrywały kapele – każda inna od następnej i każda wyśmienita. Dziękujemy za występy i zabawy Kapeli BAJER z Nowej SOLI, zespołowi LESIOKI i zespołowi MUSIC BAND.

Dodaj komentarz