Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji

Aktualnosci

Pod hasłem „Poezja, która leczy słowa” 22 marca o godz. 12.00 wykładem dra Wiesława Przybyły pt. “Przyjemność mówienia” rozpoczęły się Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji. Wspomniany wykład był elementem I części Uroczystości. Następnie Kamila Pakosz mówiła o mowie nienawiści i jej skutkach. Podsumowaniem pierwszej części obchodów była debata, w której wzięli udział wykładowcy, Pani Gabriela Kurzawa z Komendy Policji oraz przedstawiciele młodzieży.Debatę po mistrzowsku poprowadzil Witold Pelka. Warto zauważyć duże zaangażowanie w debatę zaproszonych gości, a szczególnie młodzieży, jej skupieniem i znajomością tematu. W godzinach popołudniowych w Poczekalni na dworcu PKP odbyły się warsztaty ze znanym i cenionym poetą – Kazimierzem Burnatem. W spotkaniu uczesniczyli literaci z Kępińskiego Koła Literatów działającego przy KOK. Uroczysta gala podsumowująca Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji odbyła się w sali koncertowej KOK o godzinie 19.00. Po powitaniu gości przez Dyrektor Annę Niesobską rozpoczął się wykład o pięknie mowy dra Wiesława Przybyły. Członkowie Kępińskiego Koła Literatów zaprezentowali swoje wiersze, a uzdolniona młodzież z Trzcinicy uświetniła całość pięknymi wykonaniami znanych utworów. Całość spiął wyjątkowy recital Grzegorza Tomczaka.