Wszystko gra – zajęcia taneczne

Plakaty taneczne

Taniec i teatr to dwie dziedziny sztuki, które są wyjątkową formą aktywności artystycznej człowieka. Nie służą tylko ciału, ale także duszy i dają możliwość katharsis. Wyzwalają emocje, ale także uczą dyscypliny i precyzji. Taniec i teatr to takie formy aktywności, które sprawiają, że człowiek może stać się kimś innym. Tworzą one nowe magiczne światy i rzeczywistości. Taniec i teatr są pokrewnymi dziedzinami sztuki. To tworzenie postaci, budowanie ich historii i przekazywanie uczuć. Dla dzieci i młodzieży są to działania, które uczą ich bycia sobą, rozumienia drugiego człowieka i analizowania motywów ich postępowania. Teatr i taniec dają dzieciakom możliwość zdobywania i rozwijania nowych umiejętności.

Prowadzący zajęcia: mgr Edyta Kulda:
Odkąd pamiętam zawsze chciałam w swojej pracy stworzyć zespół, w którym mogłabym połączyć dwie dziedziny mojej pracy i zainteresowań: teatr i taniec, by móc podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami. Połączenie tych dwóch dziedzin daje możliwość stworzenia ciekawej i interesującej zarówno dla uczestnika jak i dla widza formy przekazu. Program jest tak skonstruowany, by rozwijać i pogłębiać zarówno umiejętności taneczne i teatralne jego uczestników. Program ma rozwijać i wspierać pasje i zainteresowania taneczne. Umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne wychowankom w życiu codziennym. Ma również uczyć aktywnego i odpowiedzialnego podchodzenia do tańca i teatru, a to ma się przenosić na inne sfery życia. Swoimi zajęciami, swoją postawą i sposobem prowadzenia zajęć chciałabym kształtować świadomych uczestników, twórców i odbiorców kultury i sztuki. Mam nadzieję, że Grupa Widowiskowa „Wszystko gra” będzie dla wychowanków wspaniałą teatralną i taneczną przygodą, która pozwoli im doskonalić się wewnętrznie i spojrzeć na siebie i świat w nowym świetle.