Odszedł Pan Stanisław Kowalski

Aktualnosci

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odszedł Wielki Człowiek …
17 września, w wieku 81 lat, zmarł wybitny regionalista, historyk Stanisław Kowalski. Był autorem licznych opracowań , monografii, w tym ważnej dla lokalnej społeczności publikacji pt. „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.” powstałej w roku świętowania 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Publikacja podejmuje całokształt tematów życia miasta i kraju i pozostanie ważnym dokumentem – świadectwem dla młodych pokoleń – jako dokument spuścizna tego wybitnego Człowieka dla Kępnian.
Pogrzeb śp. Stanisława Kowalskiego odbędzie się w czwartek
19 września, o godz. 12:00 w Kaplicy Cmentarnej w Kępnie.

Urodzony się 10 stycznia w 1938 w Osjakowie. Historyk, regionalista, Człowiek Wielkiego formatu.W latach 1956-1970 był nauczycielem w SP nr 3 w Kępnie, 1971-1972 prowadził zajęcia pozalekcyjne w LO, gdzie w latach 1972-1992 był nauczycielem historii. Od 1992 r. pełnił funkcję dyrektora – najpierw SP nr 2, a następnie do 2004 r. Gimnazjum Nr 2 w Kępnie.

Stanisław Kowalski działał aktywnie w NSZZ Solidarność. Działał także na rzecz osób potrzebujących pomocy. W 2000 r. założył „Klub Ośmiu Wspaniałych”, który zajmuje się niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej.

Współzałożyciel Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kępnie, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1978) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).

foto: Tygodnik Kępiński

Dodaj komentarz