WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W ŁODZI

Aktualnosci

Jak działa prąd? Jak wygląda świat pod mikroskopem? Odpowiedzi na te pytania usłyszą i zobaczą Ci, którzy wybiorą się z ZIMOWĄ AKADEMIĄ KOK na wycieczkę do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

ZAPISY NA WYCIECZKĘ W SEKRETARIACIE KOK
ORAZ POD NR TEL. 511 922 050

KOSZT WYCIECZKI – 60 ZŁ

zbiórka 5.02.2020 r. o godzinie 7.00 w Kępińskim Ośrodku Kultury
(ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno)


W PROGRAMIE WYCIECZKI:

ZWIEDZANIE CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 W ŁODZI
ORAZ ZAJĘCIA WARSZTATOWE:
„Pobawmy się elektrownią, czyli jak powstaje prąd”

dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej
Zajęcia te pomogą dostrzec analogie między prostymi zjawiskami towarzyszącymi oddychaniu, pompowaniu balonika, czy gotowaniu wody, a etapami procesu produkcji prądu. Uczestnicy zapoznają się z urządzeniami w EC1, w których zachodzą analogiczne procesy.

„W „świetle” elektronów, czyli patrząc przez mikroskop elektronowy”
dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej
Ile razy powiększa lupa? Może kilkanaście razy. Czy dostrzeżesz przez nią wszystkie ciekawe szczegóły? A jeśli użyć mikroskopu optycznego, który powiększa setki razy? Co wtedy zobaczysz? Na pewno dużo więcej… Pomyśl jednak, jakie tajemnice odkryć można gdy powiększy się go dziesiątki tysięcy razy! Nasze zajęcia pozwolą na porównanie różnych narzędzi do „powiększania świata” – łącznie z prawdziwym mikroskopem elektronowym.