Dofinansowanie Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej

Aktualnosci

Nasz wniosek skierowany do
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
dot. wsparcia finansowego
KINA SOKOLNIA
(środki z Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet III: Wsparcie promocji polskiego filmu) spotkał się z pozytywną oceną.

Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 81.000 zł
na utrzymanie naszego kina studyjnego.

Celem priorytetów pomocowych jest przetrwanie branży filmowej w okresie pandemii poprzez kontynuację pracy na planach filmowych, dystrybucję ukończonych produkcji oraz ich kinowe projekcje, a także utrzymywanie stałej gotowości startowej kin w czasie ich przymusowego zamknięcia decyzją rządu z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się producenci, dystrybutorzy, a także podmioty prowadzące kina studyjne oraz małe kina (mikroprzedsiębiorcy). DZIĘKUJEMY Instytutowi Sztuki.