Dotacja na działalność Kina Sokolnia

IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował decyzje dotyczące dofinansowania dotychczas złożonych wniosków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kin, Priorytet III:
Wsparcie promocji polskiego filmu.
Cel Priorytetu:
Wsparcie promocji polskiego filmu jest wspieranie działalności kin w okresie pandemii COVID-19, utrzymywanie stałej gotowości startowej kin w przypadku ich przymusowego zamknięcia decyzją rządu z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej.

Beneficjentem jest również Kino SOKOLNIA

Kwota dotacji: 81 000 zł

Dodaj komentarz