MAJÓWKA W KĘPNIE

IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

R E G U L A M I N   T E R E N U
wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom
imprezy masowej
TEREN PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.,  ul. Sportowa, 63-600 Kępno

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas koncertów  i imprez o charakterze imprez masowych.

1. Teren imprezy jest otwarty, udostępniony w ciągu całej doby.

2. Impreza masowa dotyczy koncertu zespołu Future Folk oraz Danzel  w dniu  01.05.2022 r. w godz. 19.00–22.30. Dojazd i parking w najbliższym sąsiedztwie imprezy jest  ograniczony.

4. Zabrania się parkowania w miejscach niedozwolonych oraz wjazdu pojazdami mechanicznymi  na teren  imprezy oraz na teren rekreacyjno – gastronomiczny

5. Na terenie imprezy Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom poprzez: bezpośredni dostęp do  opieki medycznej, zabezpieczenie ppoz. oraz zabezpieczenie  odpowiednich  służby ochrony osób i mienia.

6. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy: zaplecze techniczno – socjalne, scena, widownia miejsca stojące.

7. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów  i  artystów  bez  zezwolenia, zbliżania się do artystów i rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.

8. Zabrania się siadania na barierkach i wchodzenia do fontanny.

9. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów  i  drzew   znajdujących  się  na  terenie  imprezy.

10. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.

11. Zabrania się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZALECEŃ REGULAMINOWYCH I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK BĘDĄ  POCIĄGNIĘTE  DO   ODPOWIEDZIALNOŚCI.

II. Informacja o sposobie udostępniania regulaminu uczestnikom imprezy:

1. Regulamin podany do publicznej wiadomości poprzez:

Udostępnienie na stronie internetowej Organizatora www.kok.kepno.pl,
w formie tablicy informacyjnej przy wejściach na teren imprezy.