23-06-2022 – Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego dot. obsługi technicznej Festiwalu Trzech Kultur

Zapytania ofertowe

Kępiński Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 22 czerwca br. o godz. 16:00 po po rozpatrzeniu nadesłanych odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. obsługi technicznej Festiwalu Trzech Kultur najwyższą ilość punktów uzyskała firma P.W. STRES WŁODZIMIERZ KUBICKI. Z tym podmiotem zostanie podpisana umowa dotycząca realizacji zadania.