Łączy nas pamięć, czyli akcja ŻONKILE w Kępińskim Ośrodku Kultury

Aktualnosci, Uncategorized

Kępiński Ośrodek Kultury uczestniczył w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim. W środę, 19 kwietnia 2023 roku przypadła szczególna, bo 80. rocznica wybuchu tego największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja, przywraca pamięć o tych wydarzeniach. W tym roku zadedykowano ją cywilom – ok. 50 tysiącom kobiet, mężczyzn i dzieci przebywających w kryjówkach na strychach domów i w podziemnych bunkrach w trakcie walk, a także w gruzach getta po upadku powstania. Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. W tym roku wolontariusze i wolontariuszki wspierający Muzeum POLIN do rozdania mieli aż 450 000 papierowych kwiatów, upamiętniających liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie w momencie jego największego przeludnienia – wiosną 1941 roku.

Włączając się do akcji Żonkile, Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił seniorów z Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” na premierowy seans wyprodukowanej przez Muzeum POLIN animacji „Zdążyć przed Panem Bogiem”, opartej na motywach książki Hanny Krall. Premiera poprzedzona została emisją filmu pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Filmy, prezentujące w niezwykle poruszający sposób tragiczne wydarzenia z 1943 roku oraz wspomnienia ich uczestników, okazały się wielkim przeżyciem dla widzów, którzy nie kryli emocji i wzruszenia.

Wspaniałym dopełnieniem i rozwinięciem obrazów filmowych, równie poruszającym jak one,  było wystąpienie Mirosława Łapy, autora książki pn. „Kępińscy Żydzi”, historyka, regionalisty, redaktora naczelnego „Tygodnika Kępińskiego”. Prelegent podzielił się z nami swoją niezwykłą wiedzą historyczną, prezentując najciekawsze wydawnictwa, opisujące zarówno wydarzenia związane z powstaniem w getcie warszawskim, jak również te stanowiące cenne źródło informacji o wojennych i powojennych losach kępińskich Żydów.