DEPTAK KULTURY – informacje pokonkursowe

Aktualnosci, IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Na posiedzeniu w dniu 4.04.2023 r. Jury dokonało oceny prac dopuszczonych do Konkursu, kierując się zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Konkursu „DEPTAK KULTURY” stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu i postanawiło zaakceptować projekt przedstawiony w pracy konkursowej nr 1 Melanii WARTECKIEJ.

Koncepcja graficzna zawarta w zaakceptowanej pracy spełnia założenia dotyczące planowanego „Deptaku Kultury”. Jednocześnie upoważniono Kępiński Ośrodek Kultury, jako przedstawiciela Organizatorów do rozmów z autorką pracy na temat dostosowania projektu do dalszej realizacji.

Organizatorzy podjęli decyzję, że po dostosowaniu wybranego projektu do dalszej realizacji zostanie on umieszczony na jednej donicy. Pozostałe zostaną ozdobione grafikami dostarczonymi przez poszczególne Instytucje Kultury.