WARSZATY DLA KGW GMINY KĘPNO

Aktualnosci, IC ARCHIWUM WYDARZEŃ

Za nami pionierskie warsztaty integracyjno-rozwojowe „Kulturowy krąg kobiecej mocy” dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kępno, które odbyły się we wtorek, 27 czerwca 2023 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury. Była moc, pozytywna energia, stworzone przez uczestniczki spotkania barwne bukiety kwiatów, słodkie kępińskie rogaliki i radość ze spotkania, ale też konkretne pomysły i cenne wskazówki dotyczące pracy KGW.

Celem inicjatorów i organizatorów spotkania (KGW Hanulin, Karolina Maciuszonek – coach, trenerka biznesu i działaczka społeczna, autorka projektu Rozplącz myśli oraz Kępiński Ośrodek Kultury) była integracja członkiń KGW z terenu gminy Kępno, stworzenie i moderowanie przestrzeni do nawiązywania relacji i współpracy, zainicjowanie wspólnych działań i projektów, a także wymiana doświadczeń i kontaktów. Zakładano podnoszenie kompetencji osobistych i organizacyjnych, a przy tym zainicjowanie ściślejszej współpracy pomiędzy kołami przy wsparciu organizacyjnym KOK. Idea warsztatów spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestniczek, które zadeklarowały gotowość do cyklicznego (przynajmniej raz na kwartał) spotykania się.