Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie określone w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy leżaków

IC ARCHIWUM WYDARZEŃ, Zapytania ofertowe

Kępiński Ośrodek Kultury informuje, że do realizacji zadania określonego w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy leżaków wybrano firmę:

EMAR Sp. z o.o. ul. Przewieźlika 8B, 42-674 Zbrosławice.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów procentowych wg kryterium określonego w zapytaniu na przedmiotowe zadanie.

Dodaj komentarz