X ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii

Zaproszenia

Uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie w ramach X ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, pod opieką Pani Iwony Idzikowskiej, realizują dwa projekty społeczne „Z nami się nie boisz” oraz „Wirtualne społeczeństwo”.

Zwolnieni z Teorii to pierwsza i jedyna w Polsce praktyczna olimpiada oparta na Metodzie Prawdziwych Projektów, czyli autorskiej adaptacji programu stworzonego na Harvardzie, tzw. The Field Method. Olimpiada wspierana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest dla każdego, kto chce zdobyć doświadczenie w realizacji swoich pomysłów, dostać się na studia, czy zdobyć lepszą pracę.

Czym jest projekt społeczny?

Projekt społeczny to forma realizacji, mająca na celu wprowadzenie konkretnej zmiany w otoczeniu. Młodzi, zaangażowani ludzie poprzez współpracę uczą się empatii oraz “sprawczości”. W dzisiejszym świecie warto pochylić się nad kształtowaniem kompetencji miękkich, tzw. 4K (kooperacja, kreatywność, komunikacja i krytyczne myślenie), których młodzi ludzie uczą się poprzez praktykę, jedynie w oparciu o wiedzę teoretyczną. Kompetencje miękkie to nie tylko wiedza, lecz to, co tak naprawdę umiemy zrealizować i wykonać.

Wirtualne społeczeństwo

Projekt społeczny „Wirtualne społeczeństwo” realizowany przez uczniów technikum informatycznego, w składzie: Michał Dziewięcki, Maciej Gasztych, Filip Parzonka, Szymon Rubiszewski, jest odpowiedzią na problem osób wykluczonych z życia publicznego.

Ludzie, którzy na co dzień nie mogą swobodnie odwiedzać dóbr kulturowych, zabytków, a także nie mają możliwości obserwowania zmieniającej się okolicy czują się ograniczeni życiowo. Powody mogą być różnorakie, jak na przykład niepełnosprawność, fobie społeczne, podeszły wiek, czy też zaburzenia nerwicowe. Bez względu jednak na samą przyczynę, każdy, bez najmniejszego wyjątku powinien mieć dostęp do świata zewnętrznego, dlatego wyszliśmy z inicjatywą stworzenia wirtualnych spacerów. W naszym projekcie, poprzez klipy filmowe i wirtualne spacery umieszczane na stronie internetowej wirtualnespoleczenstwo.pl, ukazujemy jak wygląda dane miejsce, co ciekawe również z perspektywy, której mogą nie dostrzegać osoby będące realnie w danym punkcie. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do obiektów oraz miejsc na terenie powiatu kępińskiego oraz jego okolic. Projekt spotkał się z dużą aprobatą ludzi, którzy uwierzyli w założenia oraz powodzenie projektu. Patroni poprzez dofinansowanie naszych działań okazali duże wsparcie naszej sprawczej grupie, a także pokazali, że stworzenie wirtualnej rzeczywistości ma sens. Olimpiadę wspierają znane i cenione na rynku krajowym firmy wybierając nieliczne inicjatywy, wśród tysięcy projektów z całej Polski, które według nich wyróżniają się i zasługują na uwagę. Niebywałym wyróżnieniem dla uczniów był udział w zjazdach w siedzibach dwóch firm AutoPay w Sopocie oraz Capgemini w Katowicach. Były to pouczające wykłady z przedstawicielami firm, wykładowcami akademickimi z warszawskiej SGH oraz pracownikami Fundacji Zwolnieni z Teorii. Doceniła projektowiczów również firma Emitel, która zaprosiła na rozwojowe szkolenia online. Niewątpliwie największą pomocą w realizacji ciekawych ujęć z powietrza jest dron ufundowany przez Powiat Kępiński, który jest Patronem projektu.
Najlepszym zwieńczeniem pracy, zarówno dla mnie, jak i uczniów realizujących projekt będą informacje zwrotne od beneficjentów, którzy już na chwilę obecną dziękują za wirtualną rzeczywistość.

Z nami
się
nie boisz

Z nami się nie boisz to zespół składający się z trzech dziewczyn z drugiej klasy technikum reklamy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Grupa postanowiła, że będzie zwalczać lęki za pomocą własnoręcznie wykonanych książek dostosowanych do wieku odbiorców – dzieci, w których zamieszczą swoje wiersze oraz samodzielnie wykonane grafiki opisujące problem z pozoru “małych” lęków. Każdy odczuwa strach, czy to dzieci, czy też dorośli, jednak starsi potrafią sobie racjonalnie wytłumaczyć występujące zjawiska lub sytuacje. Dzieci nie mają takiej zdolności, dlatego często panikują, a tak trudno w danej chwili znaleźć słowa, by wesprzeć małego człowieka przeżywającego wielkie emocje. Z pomocą przychodzi nasza książeczka, która jest rodzajem pomocy dla dzieci, jak i rodziców, którzy często mają problem z uspokojeniem najmłodszych. Historia Basi i Jasia pokazuje jak młode rodzeństwo razem stawia czoła nieprzyjemnym i strasznym sytuacjom oraz pokazuje dzieciom jak radzić sobie ze swoimi lękami. Druga część książki pomaga przy poznawaniu emocji przez maluchy. Krótkie teksty i kolorowe grafiki są przystępne dla dzieci i dzięki nim łatwiej rozumieją swoje uczucia. Wydruk książek oraz materiałów promocyjnych dziewczyny zawdzięczają swoim darczyńcom, którzy uwierzyli w siłę słowa i obrazu. Uczestniczki projektu w ramach promocji odwiedzą ościenne przedszkola, w których pozostawią ulotki dla rodziców oraz w ramach zabawy przeczytają wiersze i przekażą nieodpłatnie swoje książki dla dzieci. Dzieci mogą liczyć również na drobne upominki z postaciami z książki oraz logiem projektu.

Realizując poszczególne etapy olimpiady, uczniowie otrzymują praktyczne wskazówki i wiedzę z

zakresu umiejętności cyfrowych, zarządzania projektami, marketingu czy komunikacji, przygotowane

przez specjalistów od Google z Digital Skills, Project Management Institute (PMI to prestiżowa

instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata), pracuj.pl. ING, Emitel, Fundacja BGK, Allegro oraz pracowników z firm wspierających Fundację Zwolnieni z teorii. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje w praktyce, nawiązując partnerstwa, ucząc się pracy w zespole, czy tworząc harmonogramy i budżet. Młodzi ludzie po zrealizowaniu projektu i uzyskaniu tytułu finalisty otrzymują międzynarodowe certyfikaty, które potwierdzają zdobyte doświadczenie i wiedzę, wystarczającą do samodzielnej realizacji projektu, również społecznego. Jest on rozpoznawalny i honorowany na całym świecie.

“Zapraszamy do śledzenia naszych projektów i trzymanie kciuków na Wielkim Finale. Realizując poszczególne etapy olimpiady, uczniowie otrzymują praktyczne wskazówki i wiedzę z zakresu umiejętności cyfrowych, zarządzania projektami, marketingu czy komunikacji, przygotowane przez specjalistów od Google z Digital Skills, Project Management Institute (PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata), Allegro, pracuj.pl oraz pracowników z firm wspierających Fundację Zwolnieni z teorii. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje w praktyce, nawiązując partnerstwa, ucząc się pracy w zespole, czy tworząc harmonogramy i budżet. Młodzi ludzie po zrealizowaniu projektu i uzyskaniu tytułu finalisty otrzymują międzynarodowe certyfikaty, które potwierdzają zdobyte doświadczenie i wiedzę, wystarczającą do samodzielnej realizacji projektu, również społecznego. Jest on rozpoznawalny i honorowany na całym świecie. Zapraszamy do śledzenia naszych projektów i trzymanie kciuków na Wielkim Finale.”

Opiekun grup projektowych
Iwona Idzikowska

Dodaj komentarz