03-03-2022 – Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego dot. druku katalogów Światowy Dzień Poezji

Zapytania ofertowe

Kępiński Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 3 marca br. o godz. 16:00 po po rozpatrzeniu nadesłanych odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. druku katalogów “Światowy Dzień Poezji” najwyższą ilość punktów uzyskała firma DjaF NAŚWIETLARNIA B1+AGNIESZKA FURYK. Z tym podmiotem zostanie podpisana umowa dotycząca realizacji zadania.