Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Technika estradowa Grupa MoCarta Ale Kino!”

Uncategorized, Zapytania ofertowe

Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż do dnia 19.02.2024 r. do godziny 15:00 wpłynęło 11 odpowiedzi dotyczących zapytania ofertowego pn.: ,,Technika estradowa Grupa MoCarta Ale Kino!“.
Po zapoznaniu się z odpowiedziami ofertowymi Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury wraz z Instruktorem merytorycznym Kępińskiego Ośrodka Kultury dokonali oceny. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierowano się kryteriami określonymi w pkt. IX Zapytania Ofertowego.

Wybrana została oferta złożona przez:
MMM TECHNIKA SCENICZNA Marcin Sobieraj Krężna 4, 97-371 Krężna.